23rd of October - lunastus koulukilpailussa - purchase in school competition

Ilmari Lahdelma on saanut lunastuksen Jätkäsaaren peruskoulu/Busholmens grundskola yleisessä 2-vaiheisessa suunnittelukilpailussa.

Ilmari Lahdelma received a purchase in the 2-phased design competition for the Jätkäsaari peruskoulu/Busholmens grundskola in Helsinki.